Lånefinansiering skal ikke skape problemer for deg.


De aller fleste benytter finansiering til å løse opp i løpende likviditetsskviser, og til å midlertidig legge ut for personlig forbruk eller å refinansiere eksisterende kreditter. Med ansvarsfulle handlinger og god kontroll kan finansiering være en smart måte for å skape likviditet. For en minoritetsandel av våre brukere, kan derimot lån og handel på kreditt utvikle seg til å bli problemfullt, spesielt om man benytter finansiering til å dekke forbrukskostnader, og ikke har en klar tilbakebetalingsplan.


Vi ser at de aller fleste av våre brukere handler ansvarlig, og nøye vurderer ulike tilbud og muligheter før de søker om finansiering. Det er også det som er vår hensikt. Med vår tjeneste ønsker vi å skape oversikt og bidra til et sunnere finansieringsmarked, gjennom å samle inn, vurdere, beslutte og presentere informasjon om å bruke "lån som et verktøy". Alle medarbeidere skal opptre respektfullt, objektivt og være dedikerte til å hjelpe brukerne våre med smartere finansiering. Det er samtidig noe som kan og vil prege økonomien i lang tid fremover, og det er derfor viktig å nøye overveie dette på forhånd. Kan du unngå å ta opp et forbrukslån, er ingenting bedre enn det.


De ulike bankene har et stort ansvar, sikkerhetsmekanismer, og til syvende og sist store egeninteresser i at du klarer å betjene det lånet du får tildelt. Du som sluttkunde vil gå gjennom en rekke prosesser før et lånetilsagn utdeles, eksempelvis en kredittsjekk. Disse prosessene har i største grad foregått manuelt, men blir i større grad automatisert. Det er dermed ingenting som tilsier at kvaliteten blir redusert, ofte bidrar automatisering til å skape enda bedre oversikt. De ulike praksisene kan til tross for dette variere ut fra bankenes lokasjon, og det er til syvende og sist ditt ansvar å sørge for at gjelden du tar opp kan tilbakebetales. Derfor er det ekstra viktig å sette seg nøye inn i betalingsplanen du får tilsendt, som tar for seg utlånsvilkår, lånekostnader og viser en konkret plan for å bli kvitt gjelden. Dersom banken kan ta sikkerhet i objektet, vil også mulighetene være større for å både få lavere kostnader tilknyttet gjelden, i tillegg til at fleksibiliteten blir større. Det er en vinn-vinn-situasjon for begge parter.


Dersom du er en del av minoritetsgruppen som har problemer med å tilbakebetale gjeld, eller som har problemer med å benytte finansiering som et verktøy, er det viktig å søke hjelp hos en økonomirådgiver så tidlig som mulig. Har du problemer med for høy lånebelastning, eller er du usikker på egen betjeningsgrad i fremtiden?


En enkel metodikk for å finne ut av om du begynner å utvikle et gjeldsproblem, er å stille deg selv en rekke spørsmål:


  • Hvorfor behøver du å låne penger i utgangspunktet? Er det for å dekke egne private kostnader tilknyttet eget forbruk?
  • Lever du over din egen evne, og benytter mer penger enn du tjener?
  • Sliter du med søvnproblemer og/eller humørsvingninger tilknyttet egen økonomi?
  • Har du tatt opp forbrukslån tidligere? Hvorfor det, og har det vært nødvendig?
  • Har du noen eller flere ganger vært fristet til å finansiere egen livsstil ved hjelp av forbrukslån? Hvorfor er en slik livsstandard viktig for deg?
  • Har du pyntet på sannheten når du har fylt ut en lånesøknad, for å fremstå som en mer attraktiv låntaker enn du egentlig er?
  • Står du over å åpne "mistenkelige konvolutter" som kommer i posten, og gjemmer unna regninger og andre brev?
  • Begynner du å havne på rødlisten til banker, inkassoselskaper og hos andre kreditorer?
  • Gambler du på nett, og spiller du bort egne penger, i håp om å tjene pengene inn igjen? Eventuelt finansierer dette ved hjelp av lån?


Dersom du svarer ja, kanskje eller ser et mønster i spørsmålene nedenfor, anbefaler du at du kontakter en økonomirådgiver og hjelpelinjen for gjeldsproblemer så raskt som mulig. Besvar gjenre spørsmålene våre ovenfor på et ark, slik at en økonomisk rådgiver raskere har forståelse og kan sette seg inn i din situasjon ved hjelp av spørsmål og svar. NAVs økonomirådstelefon kan ringes på 800GJELD.


Det første steget på reisen mot å behandle gjeldsproblemer, er å være ærlig med deg selv, og erkjenne at du har et problem. Det er ingen skam å snu, og spesielt ikke hvis du tar tak i problemene på et tidlig stadium. Det viktigste grunnlaget for å få hjelp, er å ta i mot den hjelpen du får. Det er tross alt derfor vi har offentlige hjelpetjenester og økonomirådgivere.


Videre anbefaler vi at du oppretter direkte dialog med dine kreditorer. Du bør også lese gjennom mulighetene for å finne løsninger i det offentlige, eller å forsøke å inngå i kommunale, statlige eller landsbaserte gjeldsordninger for å få rådgivning tilknyttet egen gjeld.


Vi oppfordrer til at bruk av kredittjenester og finansielle produkter skjer på en sunn og ansvarsfull måte. Dersom du har et problem med misbruk av kredittjenestrer og står i fare for å få økonomiske problemer, anbefaler vi at du lukker denne siden, oppretter dialog med dine kreditorer, samtidig som du oppretter kredittsperrer i eget navn så raskt som mulig.


Hilsen oss i Pengr ♥


Pengr.no er en objektiv sammenlikningstjeneste innen finansiering. Tjenesten drives av og med kommersielle hensyn. Visse selskaper kan utelukkes fra denne siden basert på vår kompensasjon.
Din innsendte informasjon brukes kun til å vise deg relevante tilbud og/eller kontakte deg for oppfølging, og slettes dersom tilbudet ikke er av interesse.Les våre brukervilkår.
Tredjepartsselskaper leverer affiliate markedsføring av våre tjenester for egen regning og risiko. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for deres praksiser.
Ingen bestillinger gjort gjennom vår tjeneste håndteres direkte av oss, eller er gyldige før de er skriftlig bekreftet av respektive leverandør.

Økonomiske problemer? Ring 800GJELD (80045353)