Lånefinansiering skal ikke skape problemer for deg.


De aller fleste benytter finansiering til å løse likviditetsskviser, og til å løpende dekke personlig forbruk, refinansiere eksisterende kreditter eller til å investere i eiendom og andre objekter som løpende nedbetales med leienntekter, slik at lånefinansiering kun blir et verktøy. Med ansvarsfulle handlinger og god kontroll kan finansiering være smart. For en minoritet kan derimot lånefinansiering utvikle seg til å bli problemfullt, spesielt dersom man bruker finansiering til å dekke forbrukskostnader (dvs. kostnader som brukes opp helt av eget bruk).


Vi ser at de aller fleste av våre brukere handler ansvarlig, og nøye vurderer ulike tilbud og muligheter før de søker om lånefinansiering. Det er også det som er vår hensikt med tjenesten. Vi ønsker å helt objektivt presentere det som finnes på markedet, og bidra med en sammenlikningstjeneste for å gjøre det enklere og mer presentabelt å samle inn, vurdere og beslutte informasjon vedrørende "lån som et verktøy". Vi opptrer respektfullt, objektivt og er dedikerte til å hjelpe våre brukere med å oppnå smart finansiering. Finansiering er veldig ofte noe som vil prege økonomien i lang tid fremover, og derfor er det viktig å nøye overveie dette på forhånd. Kan du unngå å ta opp et forbrukslån, og benytte internfinansiering, er i utgangspunktet ingenting bedre enn det.


De ulike bankene har forskjellige former for rutiner og praksiser når det kommer til utlån. Videre har de typiske bankene ulike sikkerhetsmekanismer på plass, som gjør at du som sluttkunde vil gå gjennom en rekke prosesser (eksempelvis kredittsjekk) før du får et endelig lånetilsagn. Et endelig lånetilsagn vil stort sett alltid tilpasses til deg og din økonomi, slik at du ikke får tilbud om lån du ikke klarer å nedbetale, eller gjeld som er høyere enn myndighetenes fem ganger inntekt-regel. De ulike praksisene kan til tross for dette variere ut fra bankenes lokasjon, og det er til syvende og sist ditt ansvar å sørge for at gjelden du tar opp kan tilbakebetales. Derfor er det ekstra viktig å sette seg nøye inn i betalingsplanen du får tilsendt, som tar for seg utlånsvilkår, lånekostnader og viser en konkret plan for å bli kvitt gjelden. Dersom banken kan ta sikkerhet i objektet, vil også mulighetene være større for å både få lavere kostnader tilknyttet gjelden, i tillegg til at fleksibiliteten blir større. Det er en vinn-vinn-situasjon for begge parter.


For den minoritetsgruppen som låner mer enn dem kan nedbetale, er det viktig å søke hjelp hos en økonomirådgiver så tidlig som mulig. Har du et problem med uønsket eller alt for høy lånebelastning, eller er du usikker på om du klarer å betjene nåværende gjeld i fremtiden?


En enkel metodikk for å finne ut av om du begynner å utvikle et gjeldsproblem, er å stille deg selv en rekke spørsmål:


  • - Hvorfor behøver du å låne penger i utgangspunktet? Er det for å dekke egne private kostnader tilknyttet eget forbruk?
  • - Lever du over din egen evne, og benytter mer penger enn du tjener?
  • - Sliter du med humørsvingninger tilknyttet egen økonomi?
  • - Har du tatt opp forbrukslån tidligere? Hvorfor det, og har det vært nødvendig?
  • - Har du noen eller flere ganger vært fristet til å finansiere egen livsstil ved hjelp av forbrukslån?
  • - Har du "pyntet på sannheten" når du har fylt ut en lånesøknad, for å fremstå som en mer attraktiv låntaker enn du egentlig er?
  • - Står du over å åpne konvolutter som kommer i posten, og gjemmer unna regninger og andre brev som du finner i postkassen?
  • - Begynner du å havne på "rødlisten" til inkassoselskaper?
  • - Spiller du bort egne penger, i håp om å tjene pengene inn igjen? Eventuelt finansierer dette ved hjelp av lån?


Hvis svaret er ja eller kanskje på et eller flere av spørsmålene, anbefaler vi at du kontakter hjelpelinjen for gjeldsproblemer så raskt som mulig, og lukker denne siden. NAVs økonomirådstelefon kan ringes på 800GJELD.


Hvis du mistenker at du kan ha et gjeldsproblem, eller er uærlig med deg selv når det gjelder egen økonomi, er det først og fremst viktig å erkjenne at du har et problem, og at dette er svært usunt. Det er ingen skam å snu - hvertfall ikke når det gjøres så tidlig som mulig. Det viktigste grunnlaget for å få hjelp, er å innrømme at du behøver hjelp. Det er tross alt derfor vi har offentlige hjelpetjenester.


Vi anbefaler videre at du oppretter direkte dialog med dine kreditorer, samt leser gjennom mulighetene for å finne løsninger gjennom det offentlige, å inngå i statlige eller kommunale gjeldsordninger eller å få rådgivning tilknyttet gjelden din.

Vi oppfordrer til at bruk av kredittjenester og finansielle produkter skjer på en sunn og ansvarsfull måte. Dersom du har et problem med misbruk av kredittjenester og står i fare for å få økonomiske problemer, anbefaler vi at du lukker denne siden, oppretter dialog med dine kreditorer og oppretter kredittsperrer i eget navn så raskt som mulig. Her kan du finne Forbrukerrådets veiledning til betalingsproblemer.


Gå tilbake til forsiden

Pengr.no tilbyr en sammenlikningstjeneste innen finansiering, og driver tjenesten av og med kommersielle hensyn. Visse selskaper kan utesluttes fra denne siden basert på vår kompensasjon.
Din innsendte informasjon brukes kun til å vise deg relevante tilbud og/eller kontakte deg for oppfølging, og slettes dersom tilbudet ikke er av interesse. De respektive samarbeidende selskapene kan ha egne vilkår for datalagring.
Ingen bestillinger gjort via Pengr.no håndteres av Pengr, eller er gyldige før de er skriftlig bekreftet av respektive leverandør. Vi er ikke et finansforetak. Les våre brukervilkår her »