Våre bruker- og personvernsvilkår

Pengr NO, SE (også definert som "vi", "oss", "selskapet", "pengr") forstår viktigheten av ditt personvern, og jobber hele tiden med å beskytte og ivareta personvern og identitet i henhold til gjeldende norsk lovgivning. Opplysninger som kan knyttes til ditt kundeforhold eller identifiseres deg er her definert som “personopplysninger”.

Nedenstående personvernerklæring beskriver hvordan vi samler inn personopplysninger, hvordan dette gjøres samt hva vi gjør for å til enhver tid beskytte disse på best mulig måte. Du bør gjøre deg kjent med nedenstående instruks, da du samtykker til behandling ihht denne og gjeldende lovgivning under kundeforhold, ved aktiv bruk av tjenester eller i kommunikasjon med oss.


Hvem er behandlingsansvarlig?

Bowii AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i tjenester som direkte leveres av Pengr. Respektive samarbeidspartner er ansvarlig for tjenester som indirekte leveres av Pengr, herunder også formidling av tilbud fra samarbeidende part.


Bruk av personvernopplysninger, innsamling etc

Opplysninger du oppgir direkte til oss, eller andre opplysninger som frivillig utleveres (for eksempel navn, emailadresse, fødselsdato etc) blir lagret og behandlet i våre systemer. I tillegg samles det løpende inn informasjon om ditt kundeforhold og aktiv bruk i våre digitale systemer (kundesystemer).

Ved registrering av tilbudsforespørsel blir navn, emailadresse, ønsket lånetype, ønsket lånesum, ønsket nedbetalingstid, tilfeldig generert referansenummer, dato for henvendelsen samt IP-adresse registrert hos oss. Dette registreres kun for oppfølgingsformål. IP-adresse blir registrert ved hver enkelt visning av tilbudssiden som genereres til deg, men foregående IP-adresse forsvinner automatisk ved ny visning av siden. Dette er for å enkelt kunne svarteliste den innloggede IP-adressen fra våre systemer ved misbruk. All informasjon slettes så raskt det ikke eksisterer et saklig behov for oppbevaring (dersom tilbudene ikke er av interesse etter en viss tid, eller du som kunde "konverterer" til å bli kunde av et av våre partneres selskap).


Hvorfor samles disse dataene inn?

Vi benytter disse opplysningene for å gi deg en helhetlig kundeopplevelse, levere de tjenestene du har krav på, samt å skreddersy tilbud basert på innsendt informasjon. Opplysningene kan også benyttes til å foreslå relevante tjenester for deg, eller å bidra til statistikk i anonymisert form (dvs. statistikk som ikke er direkte linket til deg).


Cookies, bruksområde, reservasjon mv.

Våre tjenester benytter cookies. Cookies er en standard teknologi med små tekstfiler som lagres direkte på din datamaskin. Våre cookies inneholder (uspiselig) uleselig og kryptert informasjon som bidrar til å levere og formidle informasjon, slik at du får riktig informasjon tilbake og at nettsidene fungerer optimalt. Nå tenker vi dessverre ikke på sånne digge cookies med sjokoladebiter i 🍪🤤

Cookies inneholder ikke personopplysninger, men kan bli brukt til anonymisert statistikk, gi oss dato for ditt siste besøk, eller gi oss oversikt over ditt bruksmønster av våre nettsider. Cookies benyttes også for å kunne vise deg skreddersydde tilbud basert på din henvendelse. Ved å bruke nettsiden vår godkjenner du at vi benytter cookies. Du kan likevel når som helst trekke tilbake din tillatelse, og slette cookies i din nettleser. Tjenesten kan da fungere utilfredsstillende.


Bruk av personopplysninger i markedsføring mv.

Dersom du ved registrering av tilbudsforespørsel eller ved klikk i nyhetsbrev/på nettsiden vår har samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon, kan du motta markedsføringshenvendelser fra oss, som også kan være personalisert til deg inneholdende ditt navn, referansenummer samt tilbud fra våre partnere. Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket til å motta slike henvendelser gjennom å kontakte oss, eller å trykke på lenken i bunn av nyhetsbrevet for sikker og trygg avmelding. Dette trer i kraft umiddelbart.

Markedsføringshenvendelser sendt ut via Pengr kan bli utsendt med vår samarbeidspartners navn i Fra-feltet, og dermed se ut som det er sendt direkte fra vår samarbeidspartner.

Merk deg at du kun trekker tilbake samtykket for epostkommunikasjon i bunn av nyhetsbrevene, og at du fremdeles kan samtykke til andre former for markedsføringshenvendelser, eksempelvis gjennom telefon. Ta kontakt med oss dersom du er usikker hva du har samtykket til, og ønsker en helhetlig samtykkeoversikt. Markedsføringen vår er til enhver tid basert på gjeldende lovgivning.

Dersom du har sendt inn henvendelser til våre samarbeidspartnere gjennom vår tjeneste, eller har samtykket til at vi sender din informasjon videre til våre partnere, gjelder respektive partners egne vilkår for markedsføringshenvelser. Slike henvendelser må rettes til, og avmeldes direkte hos respektive samarbeidspartner. Dersom dette er tilfellet, vil du finne påskriften "Via PengrNO" i bunn av e-mailen.

Vi kan også logge dine klikk hos ulike annonsører og vise dette på siden i markedsføringsøyemed. Navn og sted vil anonymiseres, og vises på kryss og tvers av faktiske klikk. Dvs. at du, Anna E. fra Oslo, som har klikket hos Lokalbanken, kan vises som Ola F. fra Oslo, som har klikket hos Lokalbanken. Dette for å ivareta personvern. Ditt fulle navn vil aldri publiseres, ligger heller ikke lagret i våre digitale systemer, og dersom du velger å slette din brukerkonto, fjernes også klikket i vårt system.


Oppbevaring og lagring av dine personopplysninger

Vi oppbevarer alltid dine opplysninger i henhold til norsk lovgivning om personopplysningsoppbevaring og med hensyn til konfidensialitet. Opplysningene lagres kun så lenge vi har behov, og ikke lenger enn lovgivningen tilsier. Når behovet bortfaller, blir opplysningene kryptert/slettet.


Utlevering av dine personopplysninger, data mv.

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til personer til utenforstående, med eller mindre samtykke er gitt, dette skjer med lovhjemmel i hånda, etter pålegg fra offentlige domstoler eller andre myndigheter, eller eventuelt som ledd i innkreving mv, der det foreligger saklige årsaker til at inkassopartner har behov for dine opplysninger.

Utlevering kan likevel skje til samarbeidende selskaper som er ansvarlig for tjenesteleveranse av direkte og indirekte tjenester som kreves for å levere tjenestene du har forespurt, eller som eventuelt vil være til hinder for å levere kundeopplevelsen uavbrutt og forstyrre verdikjeden. Samarbeidende selskaper kan forestå oss med teknisk og administrativ drift, herunder også leveranse, og av den grunn ha behov for personopplysninger eller digitale medier for å gjennomføre og levere. Vi kan også utlevere dine innsendte opplysninger til samarbeidende finansselskaper for å utsende tilbud til deg, eller som et "lead" direkte til gjeldende selskap. Ved slik oversendelse gjelder det samarbeidende selskaps reglement for behandling av personopplysninger, i tillegg til reglement for markedsføring.


Rettigheter mv.

Du kan til enhver tid kreve innsyn i våre databaser angående dine registrerte opplysninger, samtidig som du kan kreve sletting eller retting av feilaktige opplysninger iht personvernopplysningsloven.


Våre samarbeidspartnere

Per 01.10.20 samarbeider vi med følgende selskaper: (klikk på navnet for mer informasjon)Annen informasjon og ansvarsfraskrivelse

Disse opplysningene trer i kraft fra 01.10.2020. Vi kan til enhver tid endre denne personvernerklæringen og bruksvilkår dersom dette anses som nødvendig, våre praksiser endres eller lover og forskrifter endres og gjør endringer nødvendig.

Det er viktig å bemerke seg at vi ikke er et finansforetak, men kun leverer en tjeneste for informasjonssammenlikning av finansiering på vegne av våre samarbeidspartnere. Vi behandler ingen lånesøknader, tar ingen beslutninger, bedriver ikke finansrådgivning eller er ansvarlig for det rent administrative rundt et kundeforhold. Alle slike saker må tas opp direkte med respektive samarbeidspartner. Vår forretningsmodell er ene og alene basert på å drive trafikk til disse partnerne, og vi har dermed ingen ansvar for handlinger som skjer utenfor vår tjeneste. Vi kan ikke understreke nok hvor viktig det er å være kritisk til tilbudene som er listet opp, og sammenlikne dette mot egen økonomi. Ikke ta opp lån du vet du ikke kan betale.

Tjenesten drives av og med kommersielle hensyn, og visse selskaper og/eller samarbeidspartnere kan rangeres og/eller utesluttes fra denne tjenesten basert på vår tilbakegående kompensasjon.

Gå tilbake til forsiden